Neidio i’r cynnwys

Gwybodaeth, cyngor a chymorth

Ein nod yw cynnig mynediad uniongyrchol at ystod o gymorth a gaiff ei gynnig i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gallwn eich helpu i gadw’n iach, sut i ddod o hyd i’r cymorth a’r timoedd iawn a all eich helpu gyda gweithgareddau bob dydd.

Worries about your memory?

Poeni am eich cof?

Gwybodaeth a chanllawiau os ydych yn poeni am eich cof.
Darllenwch am anawsterau’r cof
How you can help yourself

Sut y gallwch chi helpu eich hun

Cynghorion defnyddiol a syniadau i helpu gydag anawsterau cofio.
Darllenwch ein cyngor defnyddiol ar anawsterau’r cof
Cardiff Memory Team

Tîm Cof Caerdydd

Dysgu sut y gall Tîm Cof Caerdydd eich cefnogi chi
Darllenwch am Dîm Cof Caerdydd
Staying well at home

Aros yn iach gartref

Canllaw defnyddiol i gadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol gartref.
Darllenwch y canllaw iechyd a lles
Help with technology

Help gyda thechnoleg

Cyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ddefnyddio technoleg ar-lein.

Darllenwch ein canllaw technoleg ar-lein
Reading well

Llyfrau ar bresgripsiwn

Gallwch ddod o hyd i lyfrau defnyddiol yn eich llyfrgell leol sydd wedi eu hargymell a’u cymeradwyo gan weithwyr iechyd proffesiynol.
Gwybodaeth am lyfr ar bresgripsiwn
Becoming a Dementia Friendly business or organisationv

Busnes sy’n Deall Demensia

Gwybodaeth am fudiadau dementia-gyfeillgar

Dysgwch sut i fod yn Ddementia-Gyfeillgar a pha sefydliadau sydd eisoes wedi cymryd camau i fod yn fwy croesawgar a hygyrch.

Become a Dementia Friend

Dewch yn Gyfaill Dementia

Cyfaill dementia yw rhywun sy’n dysgu am ddementia er mwyn ei alluogi i helpu pobl yn ei gymuned.

Dod yn gyfaill Dementia
Memory Tree

Coeden Atgofion ac Amserlen Am Ddim

Mae Casgliad y Werin Cymru (CYW) wedi creu cyfres o bosteri Coeden Gof a Llinell Amser Cof sydd ar gael am ddim i unrhywun eu defnyddio.

Gwybodaeth am Goed Atgofion ac amserlenni

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd