Neidio i’r cynnwys

Caerdydd Dementia Gyfeillgar

Caerdydd sy’n Deall Dementia

Mae Cyngor Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda’i gilydd i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Deall Dementia. Bydd mudiad hwn annog ac yn cynorthwyo sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i ddeall dementia a chynnig gwell cymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd.

De

Ydych chi’n byw yn y Fro?

Gwefan Newydd y Fro ar Ddeall Dementia

Digwyddiadau yng Nghaerdydd

Grŵp Atgofion @ Hyb Whitchurch

Dydd Mawrth cyntaf y mis
2pm - 3.15pm

Caffi Atgofion @ Hyb Rhiwbina

Dydd Llun
3pm - 4.30pm

Caffi Dementia @ Hyb Grangetown

Dydd Llun
10.30am - 11.30am

Pobl sy'n byw gyda Demensia

Darllenwch eu straeon

Nothing to show

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd