Neidio i’r cynnwys

Cefnogi pobl yng Nghaerdydd y mae Demensia yn effeithio arnynt

Caerdydd sy’n Deall Dementia

Rydym yn gweithio gyda Chymdeithas Alzheimer Cymru i ddod yn Ddinas sy’n Deall Dementia. Bydd mudiad hwn annog ac yn cynorthwyo sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i ddeall dementia a chynnig gwell cymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd.

Digwyddiadau yng Nghaerdydd

Cadwch i Symud

Bob dydd Mawrth
10.30

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed


Dydd Mercher Llesiant Ar-lein

Pob dydd Mercher
1pm-2pm

Dewch draw i ymuno â ni am gwpanaid, sgwrs, cwis a rhywfaint o ymarfer effaith isel


Trafod Chwaraeon

Bob dydd Iau
10am-11am

Mae`r Sporting Memories Foundation yn cefnogi pobl i gadw mewn cysylltiad â chael hwyl


Pobl sy'n byw gyda Demensia

Darllenwch eu straeon

Nothing to show

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd