Neidio i’r cynnwys

Caerdydd Dementia Gyfeillgar

Caerdydd sy’n Deall Dementia

Mae Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Alzheimer’s Cymru a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gweithio gyda’i gilydd i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Deall Dementia. Bydd mudiad hwn annog ac yn cynorthwyo sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i ddeall dementia a chynnig gwell cymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd.

De

Ydych chi’n byw yn y Fro?

Gwefan Newydd y Fro ar Ddeall Dementia

Digwyddiadau yng Nghaerdydd

Grŵp Hwyl a Chyfeillgarwch (Gweithgaredd) (Wyneb yn wyneb)

Ail ddydd Mercher bob mis
10.30am – 12.00pm 

Grŵp Cefnogaeth Cyfoedion Gofalwyr (Rhithwir)

Ail Ddydd Mawrth y mis
3:45pm - 5pm

Pobl sy'n byw gyda Demensia

Darllenwch eu straeon

Nothing to show

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd