Neidio i’r cynnwys

Caerdydd Dementia Gyfeillgar

Caerdydd sy’n Deall Dementia

Mae Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Alzheimer’s Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Marie Curie yn gweithio gyda’i gilydd i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Deall Dementia. Bydd mudiad hwn annog ac yn cynorthwyo sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i ddeall dementia a chynnig gwell cymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd.

De

Ydych chi’n byw yn y Fro?

Gwefan Newydd y Fro ar Ddeall Dementia

Digwyddiadau yng Nghaerdydd

Caffi Cof - yr Eglwys Newydd (Wyneb yn wyneb)

Dydd Mercher cyntaf y mis
11:15am – 12:45pm

The 1927 Club (Wyneb yn wyneb)

Dydd Iau cyntaf a thrydydd dydd Iau’r mis
10am – 12.30pm

Sesiynau hel Atgofion (Rhithwir)

7 Medi + 7 Rhagfyr 2022
1pm - 2pm

Pobl sy'n byw gyda Demensia

Darllenwch eu straeon

Nothing to show

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd