Neidio i’r cynnwys

Caerdydd Dementia Gyfeillgar

Caerdydd sy’n Deall Dementia

Mae Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Alzheimer’s Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a Marie Curie yn gweithio gyda’i gilydd i wneud Caerdydd yn Ddinas sy’n Deall Dementia. Bydd mudiad hwn annog ac yn cynorthwyo sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol yn y ddinas i ddeall dementia a chynnig gwell cymorth i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd.

Digwyddiadau yng Nghaerdydd

Atgofion Cerddorol (Rhithwir)

Bob dydd Mawrth
1:30pm - 3:00pm

Pobl sy'n byw gyda Demensia

Darllenwch eu straeon

Nothing to show

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd