Neidio i’r cynnwys

Llyfrau ar bresgripsiwn

Mae Llyfrau Darllen yn Well ar Bresgripsiwn yn darparu deunydd darllen defnyddiol i bobl ag amrywiaeth o gyflyrau iechyd. Dewisir y llyfrau gan weithwyr iechyd proffesiynol a phobl sydd wedi byw gyda’r cyflyrau. Lansiwyd y cynllun dementia yn 2018 gyda rhestr o lyfrau hunan-gymorth yn trin a thrafod dementia ar sail tystiolaeth, a daeth y cynllun iechyd meddwl oedolion wedyn yn 2019. Mae’r ddwy restr wedi’u cyfieithu’n llawn i’r Gymraeg.

Mae Darllen Yn Well ar gyfer dementia yn argymell deunyddiau darllen i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth pobl o ddementia, gan gefnogi gofalwyr pobl sydd â diagnosis o ddementia a’r rhai sy’n poeni am eu cof. Mae’r rhestr o 24 teitl yn cynnwys gwybodaeth a chyngor sydd wedi derbyn cymeradwyaeth broffesiynol yn ogystal â chymorth ac arweiniad ar sut i fyw’n dda gyda’r cyflwr. Mae’r pynciau’n cynnwys dementia a heneiddio arferol, cymorth yn dilyn diagnosis, cymorth a chyngor ymarferol i ofalwyr, profiad unigol pobl â dementia a’u perthnasau a’u gofalwyr, a gweithgareddau therapiwtig.

Mae Darllen Yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol a thechnegau hunan-gymorth cam wrth gam ar gyfer rheoli cyflyrau cyffredin gan ddefnyddio llyfrau o blith 37 o deitlau wedi eu hargymell a’u cymeradwyo gan arbenigwyr iechyd. Mae’n cwmpasu 16 o bynciau gan gynnwys gorbryder, iselder, gorfwyta mewn pyliau/bulimia nervosa, poen cronig, ffobiâu, problemau perthynas, hunan-barch, straen a phryder.

Mae casgliad llawn o’r ddwy restr ar gael ym mhob Hyb/Llyfrgell yng Nghaerdydd ac mae aelodau llyfrgell yn gallu benthyg y llyfrau yn rhad ac am ddim am 6 wythnos. Nid oes dirwyon hwyr ynghlwm wrth y benthyciadau hyn.

Drwy glicio ar glawr llyfr, bydd hynny’n mynd â chi i’r eitem ar gatalog ar-lein Llyfrgelloedd Caerdydd lle gallwch weld os yw’r llyfr ar gael ac archebu.

Gwybodaeth a chyngor

Ynghylch Dementia

Ynghylch Dementia

Karen Dodd, Vicky Turk, Michelle Christmas, Eleri Huws

Ymdopi a Phroblemau'r Cof

Ymdopi a Phroblemau’r Cof

Sallie Baxendale

Mam-Gu a Fi

Mam-Gu a Fi

Jessica Shepherd, Eleri Huws

Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia

Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia

Alex Bailey, Lydia Jones

ABC Dementia

ABC Dementia

Bernard Coope, Felicity Richards

Byw yn dda gyda dementia

Cefnogaeth i berthnasau a gofalwyr

Straeon personol

Colli Clive i Ddementia Cynnar

Colli Clive i Ddementia Cynnar

Helen Beaumont, Elgan Philip Davies

Yr Un Hen Alys

Yr Un Hen Alys

Lisa Genova, Mari Lisa

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd