Neidio i’r cynnwys

Gwasanaethau gwastraff Cyngor Caerdydd

Cardiff Waste Teams

Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau gwastraff i helpu gyda phobl sy’n byw gydag anawsterau cof.

Gofyn am fin gwastraff mwy

Os ydych yn cael trafferth gyda faint o wastraff na ellir ei ailgylchu a gynhyrchir, efallai oherwydd Offer Diogelu Personol ychwanegol neu’n cael anawsterau gydag ailgylchu, efallai y gallwn gynnig bin du mwy.

Cysylltwch â Cysylltu â Chaerdydd ar 029 2087 2088. Bydd aelod o’r tîm yn cysylltu â chi i drafod eich amgylchiadau unigol ac ystyried y ffordd orau o’ch helpu.

Negeseuon atgoffa ynghylch casgliadau gwastraff

Gallwch gofrestru i gael negeseuon atgoffa ynghylch casgliadau ailgylchu a gwastraff wedi’u hanfon atoch y diwrnod cyn eich diwrnod casglu. Gellir anfon y rhain i’ch cyfeiriad e-bost neu ar eich ffôn drwy’r Ap Cardiff Gov.

Cofrestrwch i gael negeseuon atgoffa am ailgylchu a gwastraff.

Angen help i roi bagiau a biniau allan

Os oes angen help arnoch i gasglu eich bagiau a biniau ailgylchu a gwastraff neu gadi bwyd, gallwch wneud cais am gasgliad cofnod.

Er mwyn gwneud cais am wasanaeth casgliad cofnod ffoniwch C2C ar 029 2087 2088 a byddwn yn cymryd eich manylion.

Bydd swyddog Gwastraff ac Ailgylchu yn dod i’r eiddo i asesu eich sefyllfa a thrafod eich opsiynau gyda chi.

Os ydych yn llwyddiannus byddwch yn derbyn casgliadau cofnod nes y byddwch yn gwneud cais am ddod â gwasanaeth i ben.

Gwasanaeth casgliad hylendid

Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig casgliad ychwanegol ar gyfer gwastraff anymataliaeth na all ffitio yn eich bin du neu’ch bag streipiau coch.

Os byddwch yn cofrestru i’r gwasanaeth yna gallwch ddefnyddio’r bagiau melyn a ddarperir i waredu gwastraff anymataliaeth.

Byddwch yn rhoi eich cewynnau neu’ch gwastraff anymataliaeth yn eich bin du neu’ch bagiau streipiau coch ar yr wythnos casglu gwastraff cyffredinol.

Bydd eich bagiau hylendid yn cael eu casglu ar yr wythnos wahanol i’ch biniau du neu’ch bagiau streipiau coch.

Gallwch wneud cais am gasgliad hylendid ar wefan Cyngor Caerdydd.

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd