Neidio i’r cynnwys

Dewch yn Fusnes neu Sefydliad sy’n Deall Dementia

Pearce and Blackmore Opticians

Cymerwch gamau i wneud eich busnes yn fwy croesawgar a hygyrch i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr, gyda chydnabyddiaeth swyddogol gan y Gymdeithas Alzheimer’s.

Gallwn gefnogi eich busnes neu’ch sefydliad i fod yn un sy’n  Deall Dementia.

Bydd gwneud newidiadau, waeth pa mor fach, yn golygu y bydd eich gwasanaethau a’ch safleoedd yn fwy croesawgar a hygyrch i bobl sy’n byw gyda dementia, a’r bobl hynny sy’n gofalu amdanynt.

Nid oes unrhyw gost i gael cydnabyddiaeth Deall Dementia, mae’r holl adnoddau a chymorth a roddwn am ddim.

 

Byddwn yn darparu: 

  • Sesiynau gwybodaeth am ddim ar ddod yn fusnes neu sefydliad sy’n Deall Dementia
  • Cymorth i gael mynediad i sesiynau Cyfeillion Dementia ar gyfer eich staff
  • Adnoddau a chefnogaeth am ddim

 

Mae’n broses syml. Y cwbl sydd angen i chi ei wneud yw:

  • Gwnewch nodyn o’ch gweithredoedd ar y cynllun gweithredu a ddarperir
  • Ymrwymo i weithredu drwy lofnodi’r addewid
  • Dechreuwch arni a chael eich tystysgrif a’ch sticer ffenestr Deall Dementia

 

Drwy addo dod yn Fusnes sy’n Deall Dementia: 

  • Cewch gydnabyddiaeth o’ch statws Busnes sy’n Deall Dementia ar ein gwefan
  • Bydd eich staff yn datblygu gwell dealltwriaeth o anghenion y rhai sydd â dementia
  • Gall pobl yr effeithir arnynt gan ddementia ymweld â’ch busnes yn hyderus

 

Cysylltwch â DeallDementia@caerdydd.gov.uk am ragor o wybodaeth.

 

Busnesau sydd wedi addo dod yn rhai Sy’n Deall Dementia yng Nghaerdydd:

“Cefais fy synnu’n ddymunol pa mor hawdd fu addasu ein harfer i sicrhau ei fod yn deall dementia.  Mae’n ddiddorol sut y gall addysg syml am ofynion pobl â dementia helpu”

ClareCyfarwyddwr Pearce and Blackmore Opticians

“Mae dod yn sefydliad Sy’n Deall Dementia wedi trawsnewid y ffordd rydym yn ymgysylltu â’n trigolion”

LucySwyddog Tai Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Aelwyd

“Mae dod yn fusnes sy’n Deall Dementia wedi rhoi mwy o hyder i ni helpu i gynorthwyo pobl â dementia a’u gofalwyr. Mae hefyd wedi annog cleientiaid newydd i gymryd rhan”

HelenCyfarwyddwr O. Constantinou & Sons Hair and Beauty Salon

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd