Neidio i’r cynnwys

Dewch yn Fusnes neu Sefydliad sy’n Deall Dementia

Pearce and Blackmore Opticians

Cymerwch gamau i wneud eich busnes neu’ch sefydliad yn fwy croesawgar a hygyrch i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr, gyda chydnabyddiaeth swyddogol gan y Gymdeithas Alzheimer’s. 

Mae dod yn sefydliad sy’n Deall Dementia’n golygu:

 • Cydnabod effaith dementia a sut mae’n newid anghenion cwsmeriaid
 • Ystyried sut i gefnogi cwsmeriaid a chyflogeion y mae dementia yn effeithio arnynt yn well
 • Meddu ar gynllun sylfaenol i gefnogi’r gwaith hwn

NID oes disgwyl i chi ddod yn sefydliad Deall Dementia o’r diwrnod cyntaf, nodi cwsmeriaid sydd â dementia na gofyn cwestiynau anodd i gwsmeriaid.

Pam dylai eich busnes neu sefydliad fod yn un Sy’n Deall Dementia?

 • Cewch gydnabyddiaeth o’ch statws Busnes neu Sefydliad sy’n Deall Dementia ar ein gwefan
 • Cewch gydnabyddiaeth swyddogol gan Gymdeithas Alzheimer’s – Tystysgrif Deall Dementia a sticer ffenestr
 • Byddwch yn cadw ac yn denu cwsmeriaid sy’n byw gyda dementia a’u gofalwr
 • Bydd yn gwella enw da eich brand i ddangos eich bod yn gymdeithasol-gyfrifol
 • Bydd eich staff yn fwy hyderus gyda chwsmeriaid sydd â dementia, gan ddarparu gwell gwasanaeth i gwsmeriaid

Mae’n broses syml, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw ymrwymo i dri gweithred deall dementia. Ar ôl i chi ddechrau gweithio ar eich gweithred gyntaf byddwch yn derbyn eich tystysgrif Deall Dementia a sticer ffenestr.

Gallwn gefnogi eich busnes neu’ch sefydliad i fod yn Deall Dementia drwy:

 • Nodi camau i’ch sefydliad fod yn fwy croesawgar a hygyrch i bobl sy’n byw gyda dementia
 • Eich helpu i archwilio’ch amgylchedd ffisegol i wneud newidiadau neu welliannau i fod yn sefydliad sy’n Deall Dementia.
 • Rhoi adnoddau gwybodaeth a chyngor i chi ar sut i gael eich cydnabod fel sefydliad Deall Dementia.
 • Eich cyfeirio chi at sesiwn Ymwybyddiaeth Cyfeillion Dementia.

Cysylltwch â DeallDementia@caerdydd.gov.uk.am ragor o wybodaeth.

 

Busnesau a Sefydliadau sydd wedi addo dod yn rhai Sy’n Deall Dementia yng Nghaerdydd

Dysgwch ba fusnesau a sefydliadau sydd wedi cymryd camau i fod yn fwy croesawgar ac yn hygyrch i bobl sy’n byw â dementia, a’u gofalwyr:

Against The Grain

Cardiff West End Social Club (348 Cowbridge Road West, Ely, CF5 5BY)

La Cucina da Mara ( 3 Penlline Road, Whitchurch, CF14 2AA)

Rumney Hill Gardens Cafe (40 Linden Grove, Rumney, CF3 4LQ)

Sparrow Coffee, Adamsdown (146 Clifton Street, CF24 1PU)

Tafarn y Gyfnewidfa Frenhinol

The Royal Oak Pub, Adamsdown

The Fox and Hounds, Whitchurch

Blossom Cafe, Roath

The Pear Tree, Roath

The Plough, Whitchurch

Cafe Du Chat Noir, Roath

The Ladz, Roath

Juno Lounge, Roath

Little Dessert Shop, Roath

The Beverley Hotel, Pontcanna

The North Star, Maindy

The Cricketers, Pontcanna

The Black Griffin, Lisvane

The Blackweir Tavern, Maindy

Eglwys Ddiwygiedig Unedig Bethel (Heol Llangrannog, Llanisien, CF14 5BJ)

Eglwys Crist, Parc y Rhath

Canolfan Eglwys a Man Lles Glenwood

Eglwys y Bedyddwyr Llanisien

Eglwys St Faith (Morris Avenue, Llanisien, CF14 5JX)

Blue Skies Travel

Budd Electrical Birchgrove

Casa Green (3 Heol Y Deri, Rhiwbina, Caerdydd, CF14 6HA)

Clifton Cards Ltd (28 Stryd Clifton, Caerdydd, CF24 1LQ)

Cooper’s Rhiwbina

Daisy Daisy – Cardiau a Rhoddion Prydferth

Damian Harris Cycles

Dandy Gallery Retro Vintage

Don Skene Cycles Ltd (769 Newport Road, Rumney, CF3 4AJ)

Kaleidophonic Emporium

Siopau Elusen Marie Curie

Nest Cardiff

Peterson Art Supplies Rhiwbina

The Brown & Orange House of Vintage, Tremorfa

Village Garden and Pet Supplies ( 119 Station Road, Llandaff North, Caerdydd, CF14 2FD)

Y Felin Cyf (54- 60 Ffordd Merthyr, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 1LU)

Age Connects Fairwater (Sbectrwm, Bwkch Road, CF5 3EF)

Saltmarshe Picture Framing Cardiff

Zia Boutique

Beanfreaks, Albany Road

Wellfield Bookshop

Bike Shed, Pontcanna

Caban 

Kiti Cymru

Treat, Pontcanna

Deja Vu, Pontcanna

Rhowch wybod i ni am eich profiad o ddeall dementia yn unrhyw un o’r sefydliadau sy’n deall dementia a restrir drwy e-bostio dementiafriendly@cardiff.co.uk. Byddwn yn cefnogi sefydliadau ymhellach os oes angen er mwyn gwneud Caerdydd yn ddinas sy’n deall dementia hyd yn oed yn well.

“Cefais fy synnu’n ddymunol pa mor hawdd fu addasu ein harfer i sicrhau ei fod yn deall dementia.  Mae’n ddiddorol sut y gall addysg syml am ofynion pobl â dementia helpu”

ClareCyfarwyddwr Pearce and Blackmore Opticians

“Mae dod yn sefydliad Sy’n Deall Dementia wedi trawsnewid y ffordd rydym yn ymgysylltu â’n trigolion”

LucySwyddog Tai Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Aelwyd

“Mae dod yn fusnes sy’n Deall Dementia wedi rhoi mwy o hyder i ni helpu i gynorthwyo pobl â dementia a’u gofalwyr. Mae hefyd wedi annog cleientiaid newydd i gymryd rhan”

HelenCyfarwyddwr O. Constantinou & Sons Hair and Beauty Salon

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd