Neidio i’r cynnwys

Digwyddiadau

Mae amrywiaeth o wasanaethau a digwyddiadau rhithwir ar gael, sydd wedi’u darparu gan amrywiaeth o sefydliadau. Mae’r gwasanaethau ar-lein yn cynnwys:

  • Gweithgareddau,
  • sgyrsiau llawn gwybodaeth,
  • cymorth, a
  • thrafodaethau

Mae pob sesiwn yn rhoi cyfle i ofalwyr a phobl y mae demensia yn effeithio arnynt ddod at ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol i gael cymorth, sgwrsio a rhannu profiadau.

Mae manylion am gael mynediad i’r digwyddiad ac amseroedd ar bob cofnod unigol.

 

Mae Rhaglen Gwybodaeth a Chymorth i Ofalwyr (wyneb yn wyneb) y Gymdeithas Alzheimer’s yn rhaglen i ofalwyr teuluol ddysgu mwy am ddementia mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar. Gall gofalwyr rannu eu profiadau a chael gwybod am wasanaethau lleol a allai fod o gymorth. I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch: Helen Payton/Ruth Caddy (Cynghorwyr Dementia) cardiffandvalecrisp@alzheimers.org.uk

Gellir gweld grwpiau a digwyddiadau ystyriol o Ddementia yn Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yma: Digwyddiadau ar y Gweill- Hybiau Caerdydd (hybiaucaerdydd.co.uk)

Mae Dementia Carers Count yn darparu cyrsiau am ddim i’r rhai sy’n gofalu am rywun â dementia, gellir gweld y cyrsiau hyn yma: Our courses | Dementia Carers Count

Mae Effro yn trefnu Grŵp Cyswllt Gofalwyr a sesiynau i ofalwyr ddysgu am gyfathrebu a gweithgareddau i roi cynnig arnynt gyda rhywun sy’n byw gyda dementia. Am fwy o wybodaeth gweler yma: Gwasanaethau cymunedol – Effro

Mae Rhaglen Byw yn Dda gyda Dementia (wyneb yn wyneb) y Gymdeithas Alzheimer’s yn rhaglen sy’n anelu at roi’r wybodaeth, y sgiliau a’r offer ymarferol i bobl sy’n byw gyda dementia cyfnod cynnar i’w cefnogi a’u grymuso i gymryd rôl weithredol wrth reoli eu hiechyd a’u lles. I gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch: Helen Payton/Ruth Caddy (Cynghorwyr Dementia) cardiffandvalecrisp@alzheimers.org.uk

Digwyddiadau Wythnosol

Digwyddiadau eraill

Grŵp Atgofion @ Hyb Whitchurch

Dydd Mawrth cyntaf y mis
2pm - 3.15pm


Caffi Atgofion @ Hyb Rhiwbina

Dydd Llun
3pm - 4.30pm


Caffi Dementia @ Hyb Grangetown

Dydd Llun
10.30am - 11.30am


Caffi Dementia @ Hyb Rumney

Trydydd dydd Mercher y mis
3pm - 4pm


Grŵp Hwyl a Chyfeillgarwch (Gweithgaredd) (Wyneb yn wyneb)

Ail ddydd Mercher bob mis
10.30am – 12.00pm 


Grŵp Cefnogaeth Cyfoedion Gofalwyr (Rhithwir)

Ail Ddydd Mawrth y mis
3:45pm - 5pm


1 2 3

Grŵp Atgofion @ Hyb Whitchurch

Dydd Mawrth cyntaf y mis
2pm - 3.15pm

Caffi Dementia @ Hyb Rumney

Trydydd dydd Mercher y mis
3pm - 4pm

Grŵp Hwyl a Chyfeillgarwch (Gweithgaredd) (Wyneb yn wyneb)

Ail ddydd Mercher bob mis
10.30am – 12.00pm 

Grŵp Cefnogaeth Cyfoedion Gofalwyr (Rhithwir)

Ail Ddydd Mawrth y mis
3:45pm - 5pm

Caffi Cerddoriaeth a’r Cof (Wyneb yn wyneb)

Dydd Mawrth cyntaf bob mis
2pm –3.30pm

Caffi Cymorth Dementia

Dydd Iau cyntaf y mis
2pm - 4pm

Caffi Atgofion Hapus (Wyneb yn wyneb)

Trydydd Dydd Llun bob mis
11am – 1pm

Caffi Cof - yr Eglwys Newydd (Wyneb yn wyneb)

Dydd Mercher cyntaf y mis
11:15am – 12:45pm

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd