Neidio i’r cynnwys

Digwyddiadau

Mae amrywiaeth o wasanaethau a digwyddiadau rhithwir ar gael, sydd wedi’u darparu gan amrywiaeth o sefydliadau. Mae’r gwasanaethau ar-lein yn cynnwys:

  • Gweithgareddau,
  • sgyrsiau llawn gwybodaeth,
  • cymorth, a
  • thrafodaethau

Mae pob sesiwn yn rhoi cyfle i ofalwyr a phobl y mae demensia yn effeithio arnynt ddod at ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol i gael cymorth, sgwrsio a rhannu profiadau.

Mae manylion am gael mynediad i’r digwyddiad ac amseroedd ar bob cofnod unigol.

Gellir gweld grwpiau a digwyddiadau ystyriol o Ddementia yn Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yma: Digwyddiadau ar y Gweill- Hybiau Caerdydd (hybiaucaerdydd.co.uk)

Digwyddiadau Wythnosol

Digwyddiadau eraill

Atgofion Cerddorol (Rhithwir)

Bob dydd Mawrth
1:30pm - 3:00pm


Forget-me-not Chorus - Cardiff South

Every Thursday
6:30pm - 8pm


Caffi Dementia (Rhithwir)

Trydydd dydd Mawrth y mis
3:45pm - 5:00pm


1 2 3

Caffi Dementia (Rhithwir)

Trydydd dydd Mawrth y mis
3:45pm - 5:00pm

Amser Gofalwr (Rhithwir)

Dydd Iau (pob pythefnos)
1:15 - 2:15

Grŵp Cymorth i Ofalwyr (Rhithwir)

Ail ddydd Mawrth y mis
3:45pm - 5:00pm

Caffi Cerddoriaeth a’r Cof (Wyneb yn wyneb)

Dydd Mawrth cyntaf y mis
2:00pm - 3:30pm

Grwpiau Gweithgareddau Hwyl a Chyfeillgarwch (Wyneb yn wyneb)

Ail ddydd Mercher y mis
10:30am - 12:00pm

Sesiynau hel atgofion (Rhithwir)

Dydd Mercher cyntaf y mis
1:00pm - 2:00pm

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd