Neidio i’r cynnwys

Digwyddiadau

Mae amrywiaeth o wasanaethau a digwyddiadau rhithwir ar gael, sydd wedi’u darparu gan amrywiaeth o sefydliadau. Mae’r gwasanaethau ar-lein yn cynnwys:

  • Gweithgareddau,
  • sgyrsiau llawn gwybodaeth,
  • cymorth, a
  • thrafodaethau

Mae pob sesiwn yn rhoi cyfle i ofalwyr a phobl y mae demensia yn effeithio arnynt ddod at ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol i gael cymorth, sgwrsio a rhannu profiadau.

Mae manylion am gael mynediad i’r digwyddiad ac amseroedd ar bob cofnod unigol.

Digwyddiadau Wythnosol

Llun Llawen Ar-lein

Bob dydd Llun
11am - 12pm

Ymunwch â ni bob dydd Llun rhwng 11am a hanner dydd ar gyfer rhywfaint o Ymarfer Corff Ysgafn.


Cadwch i Symud - Cymraeg

Bob dydd Mawrth
10.30am

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed


Cadwch i Symud - Cymraeg

Bob dydd Iau
2pm

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed


Cadwch i Symud

Bob dydd Mawrth
11am

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed


Cydganu gyda Goldieslive.com

Bobb Dydd Mawrth a Dydd Iau
11am

Ymunwch â Rachel a Cheryl bob dydd Mawrth a Iau gyda sesiynau canu gyda’n gilydd HWYLIOG # Goldies am ddim ar YouTube.


Cerddorol Atgofion

Bob dydd Mawrth
1.30pm - 2.45pm

Rydym yn which gwahodd I ymuno a ni lon atgofion rhithwir cerdded I lawr gyda’r canu traddodiadol hwn.


Clwb Cymdeithasol Hel Atgofion

Bob dydd Mawrth
2pm - 4pm

Sesiwn Zoom ar-lein am ddim i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia a’u gofalwyr.


Dydd Mercher Llesiant Ar-lein

Pob dydd Mercher
1pm-2pm

Dewch draw i ymuno â ni am gwpanaid, sgwrs, cwis a rhywfaint o ymarfer effaith isel


Cadwch i Symud

Bob dydd Iau
2.30pm

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed


Trafod Chwaraeon

Bob dydd Iau
10am-11am

Mae`r Sporting Memories Foundation yn cefnogi pobl i gadw mewn cysylltiad â chael hwyl


Yr Awr Gymdeithasol

Bob dydd Iau
11.30am - 12.30pm

Cipio cwpan ac ymuno mewn sgwrs gyfeillgar ar-lein


Cydganu gyda Goldieslive.com

Bobb Dydd Mawrth a Dydd Iau
11am

Ymunwch â Rachel a Cheryl bob dydd Mawrth a Iau gyda sesiynau canu gyda’n gilydd HWYLIOG # Goldies am ddim ar YouTube.


No Events

Digwyddiadau

Cadwch i Symud - Cymraeg

Bob dydd Mawrth
10.30am

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed

Cadwch i Symud - Cymraeg

Bob dydd Iau
2pm

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed

Cadwch i Symud

Bob dydd Mawrth
11am

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed

Cadwch i Symud

Bob dydd Iau
2.30pm

Hyffordiant gweithredol traweffatih isel i rai dros 50 oed

Dydd Mercher Llesiant Ar-lein

Pob dydd Mercher
1pm-2pm

Dewch draw i ymuno â ni am gwpanaid, sgwrs, cwis a rhywfaint o ymarfer effaith isel

Trafod Chwaraeon

Bob dydd Iau
10am-11am

Mae`r Sporting Memories Foundation yn cefnogi pobl i gadw mewn cysylltiad â chael hwyl

1 2

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd