Neidio i’r cynnwys

Gwasanaethau a chymorth a ddarperir gan Gyngor Caerdydd

Teleofal Caerdydd

Mae Teleofal Caerdydd yn cynnig gwasanaeth i helpu preswylwyr bregus, anabl ac oedrannus i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Ewch i wefan Teleofal

Ewch i wefan Pryd ar Glud

Mae Pryd ar Glud yn dosbarthu prydau poeth, maethlon i breswylwyr ac yn darparu ar gyfer amrywiaeth o ddeietau ac chyflyrau.

Ewch i wefan Pryd ar Glud

Gwasanaethau Byw yn Annibynnol

Gwybodaeth, cyngor a chymorth i helpu oedolion i fyw’n fwy annibynnol.

Darllenwch am y Gwasanaethau Byw’n Annibynnol

Gwasanaethau gwastraff

Gallwch gael help i roi eich biniau allan a chofrestru i gael negeseuon atgoffa am gasgliadau gwastraff ac ailgylchu.

Ewch i wefan Cyngor Caerdydd

Hybiau a Llyfrgelloedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth llyfrgell symudol i bobl sy’n gaeth i’r tŷ os ydych yn ei chael hi’n anodd teithio i Hyb neu Lyfrgell.

Darllenwch am ein gwasanaethau llyfrgell

Parciau

Gall cerdded ac ymarfer corff helpu i wella eich iechyd a’ch lles

Dewch o hyd i’ch parc agosaf
AskSARA Cy

AskSARA

Gwybodaeth am offer i helpu i wneud bywyd bob dydd yn haws.

Darganfyddwch fwy

Tîm Lleol

Gall y Tîm Lleol gynnig ymweliad untro i helpu trigolion i glirio eu gerddi o lystyfiant sydd wedi gordyfu a gwastraff dieisiau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â nhw ar 02920 872787 neu e-bostiwch  TimLleol@caerdydd.gov.uk

Toiledau yng Nghaerdydd

​​​​​Os ydych chi’n breswylydd neu’n ymwelydd â Chaerdydd, rydyn ni eisiau sicrhau y gallwch chi gael mynediad at doiled ar gyfer eich anghenion.

Darganfyddwch fwy am doiledau cyhoeddus

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd