Neidio i’r cynnwys

Wythnos Gweithredu dros Ddementia 2022

16 – 22 Mai

Mae Wythnos Gweithredu ar Ddementia yn ymgyrch sy’n cael ei chynnal gan y Gymdeithas Alzheimer’s gyda’r nod o annog pobl i ‘weithredu ar ddementia’. Y thema ar gyfer yr ymgyrch eleni yw diagnosis.

Mae’r Gymdeithas Alzheimer’s am annog y rhai a allai fod yn byw gyda dementia heb ddiagnosis i droi at y gymdeithas am arweiniad a chymorth.

Ewch i wefan y Gymdeithas Alzheimer’s am ragor o wybodaeth ac i gael gafael ar gymorth.

Ewch i wefan Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd i weld pa ddigwyddiadau sy’n digwydd yng Nghaerdydd ar gyfer Wythnos Gweithredu ar Ddementia.

Cymerwch olwg ar grwpiau, gweithgareddau a digwyddiadau eraill sy’n Deall Dementia ar draws y ddinas.

Ein nod yw cynnig mynediad uniongyrchol at ystod o gymorth a gaiff ei gynnig i bobl sy’n byw â dementia a’u teuluoedd yng Nghaerdydd. Gallwn eich helpu i gadw’n iach, sut i ddod o hyd i’r cymorth a’r timoedd iawn a all eich helpu gyda gweithgareddau bob dydd.

Worries about your memory?

Poeni am eich cof?

Gwybodaeth a chanllawiau os ydych yn poeni am eich cof.

Darllenwch am anawsterau’r cof
How you can help yourself

Sut y gallwch chi helpu eich hun

Cynghorion defnyddiol a syniadau i helpu gydag anawsterau cofio.

Darllenwch ein cyngor defnyddiol ar anawsterau’r cof
Cardiff Memory Team

Tîm Cof Caerdydd

Dysgu sut y gall Tîm Cof Caerdydd eich cefnogi chi

Darllenwch am Dîm Cof Caerdydd
Staying well at home

Aros yn iach gartref

Canllaw defnyddiol i gadw’n iach yn gorfforol ac yn feddyliol gartref.

Darllenwch y canllaw iechyd a lles
Help with technology

Help gyda thechnoleg

Cyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ddefnyddio technoleg ar-lein.

Darllenwch ein canllaw technoleg ar-lein
Reading well

Llyfrau ar bresgripsiwn

Gallwch ddod o hyd i lyfrau defnyddiol yn eich llyfrgell leol sydd wedi eu hargymell a’u cymeradwyo gan weithwyr iechyd proffesiynol.

Gwybodaeth am lyfr ar bresgripsiwn

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd