Neidio i’r cynnwys
Canu ar gyfer yr Ymennyd (Wyneb yn wyneb/ar-lein)
Sep 06
An older person singing in a pub

Canu ar gyfer yr Ymennyd (Wyneb yn wyneb/ar-lein)

Canu ar gyfer yr Ymennyd (Wyneb yn wyneb/ar-lein)
Pob Dydd Mercher
2pm - 3:30pm
Alzheimer's Society
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
Neuadd Eglwys Sant Isan Heol Hir, Llanisien Caerdydd CF14 5AE

Mae ‘Canu ar gyfer yr Ymennydd’ yn grŵp canu wythnosol ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr.  Does dim angen profiad canu blaenorol a bydd croeso cynnes iawn!

Hefyd ar gael yn rhithwir drwy ZOOM – cysylltwch â Jacky yn y Gymdeithas Alzheimer’s i gael gwybodaeth am sut i ymuno.

 

Oherwydd y mesurau diogelwch Covid sydd ar waith, gofynnwn i chi gadarnhau eich presenoldeb cyn unrhyw wasanaethau grŵp Wyneb yn Wyneb drwy gysylltu â

Jacky Ayres – Cydlynydd Grŵp Cymdeithas Alzheimer’s  (Caerdydd a’r Fro)

Ffôn: 07484 089481    E-bost: 


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd