Neidio i’r cynnwys
Grŵp Cefnogaeth Cyfoedion Gofalwyr (Rhithwir)
Sep 12
Carers peer support group online meeting

Grŵp Cefnogaeth Cyfoedion Gofalwyr (Rhithwir)

Grŵp Cefnogaeth Cyfoedion Gofalwyr (Rhithwir)
Ail Ddydd Mawrth y mis
3:45pm - 5pm
Alzheimer's Society
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen

Mae’r grŵp cymorth hwn ar gyfer unrhyw berson sy’n gofalu am rywun â dementia, naill ai yn eu cartref eu hunain neu mewn cartref preswyl. Mae’n rhoi’r cyfle i chi gysylltu â gofalwyr eraill sydd yn yr un sefyllfa â chi, i gymryd rhan mewn gweithgaredd yn ogystal â rhannu profiadau mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar. Gwahoddir siaradwyr gwadd i ddod draw i roi gwybodaeth a chyngor am wasanaethau lleol a allai fod o gymorth.

Dyddiadau 2023:

12 Medi

10 Hyd

14 Tachwedd

12 Rhagfyr

 

I ymuno â’r cyfarfod Zoom – cliciwch y ddolen https://alzheimers.zoom.us/j/67017331509?pwd=emV4TVFmV3JPdCtRR1pmWkhnWlVEQT09

NEU nodwch y Rhif Adnabod Cyfarfod hwn: 670 1733 1509 a’r cod pasio hwn: 1234 pan ofynnir i chi wneud hynny


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd