Neidio i’r cynnwys
Forget-me-not Chorus – Calon (Wyneb yn wyneb)
Aug 19

Forget-me-not Chorus – Calon (Wyneb yn wyneb)

Forget-me-not Chorus – Calon (Wyneb yn wyneb)
Ddydd Iau
6:30pm – 8:30pm
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
Eglwys Gyfannol Treganna Heol Ddwyreiniol y Bont-faen Caerdydd CF5 1LQ

Mewn partneriaeth â Chaerdydd a’r Fro: Celf ar gyfer iechyd a lles, rydym ni wedi sefydlu cymuned newydd ar gyfer unigolion y mae dementia wedi effeithio ar eu bywydau.

Mae Calon yn cynnig cyfle i ddod o hyd i gwmni a chyfeillgarwch gan bobl eraill sy’n deall, i atal cyfnodau o unigedd a chynnig profiad llawen i chi drwy ganu ar y cyd.

Mae croeso i bawb – cantorion neu beidio: gallwch ddod ar eich pen eich hun, neu gyda ffrind neu aelod o’r teulu.

 

“Mae Calon Chorus wedi… adfywio fy nghariad o ganu. Mae’r gymuned wedi fy helpu’n fawr mewn ffordd nad oes unrhyw beth arall wedi. Mae’n rhoi ymdeimlad enfawr o les i mi allu cefnogi pobl eraill ac elwa ar eu cefnogaeth”

 

Dyddiadau Cyfarfodydd ar gyfer gwanwyn 2023:

11eg, 18fed, 25ain Ionawr

8fed, 15fed, 22ain Chwefror

7fed, 14eg,  21ain Mawrth

11eg, 18fed Ebrill

 

Cysylltwch ag FMNC:

calon@forgetmenotchorus.com /  Em@forgetmenotchorus.com

029 2236 2064

 

 

 


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd