Neidio i’r cynnwys
Ffilm: Where the Crawdads Sing (15) – Amgylchedd Ymlaciol
Jul 19
Sinema

Ffilm: Where the Crawdads Sing (15) – Amgylchedd Ymlaciol

Ffilm: Where the Crawdads Sing (15) – Amgylchedd Ymlaciol
Dydd Mercher 27 Gorffennaf 2022
2:45pm
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
Canolfan Gelfyddydau Chapter Heol y Farchnad, Treganna Caerdydd CF5 1QE

Ar ôl cael ei gadael yn ferch ifanc, mae Kya’n ferch swil a gwydn sydd wedi magu’i hunan yng nghorsydd peryglus Barkley Cove, yn un o daleithiau’r de. Erbyn hyn, mae hi’n hŷn ac yn cael ei hatynnu at arddegwyr eraill yn y dref, sy’n galw enwau arni. Ond pan fydd dyn ifanc yn cael ei ganfod yn farw, mae pawb yn ei hamau hi’n syth. Wrth i’r achos ddatblygu, mae’r dirgelwch yn dwysáu, gan fygwth datgelu’r holl gyfrinachau sy’n gorwedd yn y gors. Yn seiliedig ar nofel Delia Owens a gyda cherddoriaeth gan Taylor Swift, dyma ffilm ‘pwy wnaeth’ lesmeiriol a glân.

Prisiau: £6 / £4

Archebwch docynnau

Amgylchedd Ymlaciol – Gyda rhagor o olau, lefel sain is, dim hysbysebion a rhyddid i symud/gwneud sŵn, mae cyflwyniadau amgylchedd ymlaciol ar gyfer plant ac oedolion ar y sbectrwm awtistiaeth neu sydd ag anableddau dysgu, a’u teuluoedd, eu ffrindiau a’u gofalwyr.

Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd