Neidio i’r cynnwys
Clywed gan ofalwyr di-dâl o gymunedau ethnig lleiafrifol: Cael eich adnabod fel gofalydd (Wyneb yn wyneb)
May 19
Carers Trust Wales

Clywed gan ofalwyr di-dâl o gymunedau ethnig lleiafrifol: Cael eich adnabod fel gofalydd (Wyneb yn wyneb)

Clywed gan ofalwyr di-dâl o gymunedau ethnig lleiafrifol: Cael eich adnabod fel gofalydd (Wyneb yn wyneb)
9 Mehefin 2022
11:30am - 12:00pm
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
The National Waterfront Museum Oystermouth Road Maritime Quarter SA1 3RD

Eich profiadau a datrysiadau

Fel rhan o ddiwrnod dathlu Canolfan Gofalwyr Abertawe yn ystod Wythnos Gofalwyr 2022

Darperir cinio

Fe’ch gwahoddir i gyfrannu at drafodaeth ar-lein ar eich profiad o hunan-adnabod neu gael eich adnabod fel gofalydd di-dâl gan wahanol wasanaethau a mecanweithiau cymorth.

·         Beth yw’r manteision o adnabod fel ‘gofalydd’?

·         Beth yw’r rhwystrau o adnabod fel gofalydd?

·         Pa sefydliadau sy’n eich adnabod fel gofalydd a sut digwyddodd hyn?

·         Beth fyddai’n gwneud adnabod fel gofalydd yn haws?

Croesewir cyfraniadau yn Gymraeg a Saesneg mewn grwpiau trafod.

Archebwch eich lle ar Eventbrite neu trwy nodi’ch diddordeb gyda Chanolfan Gofalwyr Abertawe neu EYST

Mae’r cyfarfod hwn yn rhan o gyfres o gyfarfodydd gyda gofalwyr di-dâl drwy gydol 2022/23, a hwyluswyd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, i hysbysu Gweinidogion Llywodraeth Cymru am brofiadau bywyd gofalwyr. Gallwch ddarganfod mwy yma.


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd