Neidio i’r cynnwys
Gweminar 3NDWG: Byw bywyd o ansawdd – The World Turned Upside Down
Sep 22

Gweminar 3NDWG: Byw bywyd o ansawdd – The World Turned Upside Down

As part of world Alzheimer’s Month, 3 Nations Dementia Working Group (3NDWG) will be holding three webinars.

“The World Turned Upside Down”

Bydd hon yn sesiwn 2 awr arbennig a fydd yn lansio’r ffilm ‘The World Turned Upside Down’ – rhan o’r prosiect ymchwil IDEAL.

Mae ‘The World Turned Upside Down’ yn ddrama a lwyfannwyd yng Nghaerwysg ym mis Ionawr 2022. Mae’r ffilm hon yn dangos y perfformiadau a’r broses o’i chreu. Mae’r ffilm yn dangos dysgu, persbectif a meddyliau’r actorion, aelodau’r gynulleidfa a phobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia a wnaeth gynghori a dylanwadu ar y ddrama – diddorol iawn!

Mae’r ddrama’n ymwneud â chyfathrebu o amgylch dementia.  Mae llawer o adegau rhwng unigolion ac aelodau o’u teulu, neu unigolion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, lle mae canlyniad sefyllfa yn dibynnu ar yr hyn sy’n cael ei gyfathrebu, a sut.”

Cliciwch yma i gofrestru

Bydd cyfle i drafod a gofyn cwestiynau drwy’r blwch sgwrsio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gofrestru neu’r weminar cyn y weminar, anfonwch e-bost at:
3ndwg@alzheimers.org.uk

Mae’r gweminarau’n cael eu dylunio a’u cyflwyno gan bobl â dementia, ac fe’ch anogir i wrando’n fyw neu ar ôl digwyddiad (Recordiadau Gweminar) i wella eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth eich hun o ddementia.

Rhannwch y gwahoddiad hwn gydag eraill a allai fod â diddordeb.

Dymuniadau gorau ar ran

3NDWG


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd