Neidio i’r cynnwys
Grwpiau Gweithgareddau Hwyl a Chyfeillgarwch (Wyneb yn wyneb)
Mar 29
Two ladies having a chat in a park

Grwpiau Gweithgareddau Hwyl a Chyfeillgarwch (Wyneb yn wyneb)

Grwpiau Gweithgareddau Hwyl a Chyfeillgarwch (Wyneb yn wyneb)
Ail ddydd Mercher y mis
10:30am - 12:00pm
Cymdeithas Alzheimer’s
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
V21 Canolfan Sbectrwm Bwlch Road, Y Tyllgoed Caerdydd CF5 3EF

Grŵp gweithgarwch cymdeithasol ar gyfer pobl sy’n byw gyda dementia cynnar (ystyrir bod gan rywun sydd wedi cael diagnosis o ddementia cyn eu bod yn 65 oed ddementia cynnar).  Mae croeso i deulu a ffrindiau, partneriaid gofal a gweithwyr iechyd proffesiynol fod yn bresennol; mwynhau gweithgaredd, sgwrsio a chwerthin gyda’n gilydd mewn amgylchedd cefnogol a hamddenol. Gall y gweithgareddau gynnwys: cerddoriaeth greadigol, cwisiau, sgitls, boccia, drymio bwced a hel atgofion.

Oherwydd y mesurau diogelwch Covid sydd ar waith, gofynnwn i chi gadarnhau eich presenoldeb cyn unrhyw wasanaethau grŵp Wyneb yn Wyneb drwy gysylltu â:

Jacky AyresCydlynydd Grŵp Cymdeithas Alzheimer’s  (Caerdydd a’r Fro)

Ffôn: 07484 089481    E-bost: jacqueline.ayres@alzheimers.org.uk


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd