Neidio i’r cynnwys
Caffi Cerddoriaeth a’r Cof (Wyneb yn wyneb)
Mar 29

Caffi Cerddoriaeth a’r Cof (Wyneb yn wyneb)

Caffi Cerddoriaeth a’r Cof (Wyneb yn wyneb)
Dydd Mawrth cyntaf y mis
2:00pm - 3:30pm
Cymdeithas Alzheimer’s
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
Eglwys Fethodistaidd Cyncoed Westminster Crescent Caerdydd CF23 6SE

Grŵp cyfeillgar, cymdeithasol a hamddenol ar gyfer pobl â dementia a’u gofalwyr.  Mae croeso i chi ddod draw ar gyfer cyfleoedd i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau hwyliog a difyr yn seiliedig ar gerddoriaeth. Does dim angen unrhyw brofiad cerddorol blaenorol!

Oherwydd y mesurau diogelwch Covid sydd ar waith, gofynnwn i chi gadarnhau eich presenoldeb cyn unrhyw wasanaethau grŵp Wyneb yn Wyneb drwy gysylltu â

Jacky Ayres – Cydlynydd Grŵp Cymdeithas Alzheimer’s  (Caerdydd a’r Fro)

Ffôn: 07484 089481    E-bost: jacqueline.ayres@alzheimers.org.uk


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd