Neidio i’r cynnwys
GRANDMOTHER’S CLOSET (and What I Found There….) – Canolfan Mileniwm Cymru
Apr 22

GRANDMOTHER’S CLOSET (and What I Found There….) – Canolfan Mileniwm Cymru

GRANDMOTHER’S CLOSET (and What I Found There….) - Canolfan Mileniwm Cymru
Dydd Gwener 22nd Ebrill 2022
2:30pm
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
Canolfan Mileniwm Cymru Plas Bute Caerdydd CF10 5AL

GRANDMOTHER’S CLOSET (and What I Found There….) – RHAD AC GWAHODDIAD – 22nd EBRILL 2022

Cyn-Sioe: Drysau AM 2:30PM

Sioe: Dysau AM 3:00PM

I Gychwyn AM 3:00PM

Hoffai Luke Hereford a Chanolfan Mileniwm Cymru eich gwahodd i berfformiad dementia-gyfeillgar am ddim o Grandmother’s Closet (and What I Found There…)

Antur gerddorol fywgraffiadol sy’n addo direidi a mashups, ffrogiau a divas, a digonedd o galon.

Ymunwch â ni am berfformiad dementia-gyfeillgar arbennig o Grandmother’s Closet (and What I Found There…), drama newydd gan Luke Hereford. Wrth adrodd hanes Luke a’i Famgu, mae’r ddrama’n dathlu yn yr atgofion bywiog a adeiladwyd ganddynt gyda’i gilydd, ac mae’n ddathliad o’r berthynas ffurfiannol unigryw rhwng mamgu ac ŵyr.

Bydd y perfformiad dementia-gyfeillgar hwn yn cyflwyno’r ddrama yn ei chyfanrwydd, gydag addasiadau’n cael eu gwneud ar gyfer cynulleidfa wahoddedig o bobl sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Bydd yr amgylchedd cyfan yn fwy hamddenol na’ch noson arferol yn y theatr, gan gynnwys:

•             goleuadau tŷ’n cael eu hanner lleihau

•             lefelau sain wedi’u lleihau

•             gwahoddiad i’r gofod gyda mwy o amser i ddod i arfer â’ch hamgylchedd, gan gynnwys taith gyffwrdd cyn y sioe

•             y gallu i adael ar unrhyw adeg, gyda’n staff blaen tŷ ar gael i’ch helpu a’ch gadael nôl i’r sioe pan fyddwch yn barod

•             caniad cyn y sioe o un o’r caneuon sy’n ymddangos yn y sioe

Gobeithiwn y gallwch ymuno â ni am yr hyn sy’n addo bod yn berfformiad arbennig iawn o’r ddrama newydd gofiadwy hon.

I archebu eich tocynnau AM DDIM ebostiwch community@wmc.org.uk


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd