Neidio i’r cynnwys

Gŵyl Caerdydd sy’n Deall Dementia

Staying well at home

Dydd Iau 18 Mai, 11am – 3pm

Canolfan Gelfyddydau Neuadd Llanofer, Heol Romilly, Treganna, CF5 1FH

Cyfle i fwynhau gweithgareddau hwyliog a chael gwybod am wasanaethau a chymorth i’r rhai sy’n byw gyda dementia, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Mae croeso i bawb – edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno!

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at: dealldementia@caerdydd.gov.uk

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd