Neidio i’r cynnwys

Cyrsiau Dysgu a Datblygu Dementia

C&V Regional Partnership Board

Manteisiwch ar addysg a chyrsiau hyfforddiant am ddim i wella eich gwybodaeth am ddementia.

Mae Tîm Dysgu a Datblygu Dementia Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig addysg a hyfforddiant am ddim i bob grŵp staff, band a disgyblaeth, gan gynnwys gwirfoddolwyr a phartneriaid yn y trydydd sector. Mae’r cyrsiau hyfforddi wedi’u cynllunio i wella gofal dementia, sgiliau ac arferion sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Gweler yr amserlen hyfforddi i gael rhagor o wybodaeth am ddyddiadau cyrsiau a sut i archebu.

 

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd