Neidio i’r cynnwys

Mae bywyd yn teimlo’n well gyda HUG™

Mae’n ymddangos bod hygs neu gwtsh wir yn gwneud gwahaniaeth! Maen nhw’n ein helpu i ymdopi’n well â bywyd, yn rhoi cysur i ni ac yn gwneud i ni deimlo’n llai pryderus.

Mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at faint o angen cyswllt cymdeithasol sydd arnom a faint yr ydym yn colli gallu rhoi a derbyn cwtsh.

 

Beth yw HUG™?

Mae HUG™ yn gynnyrch rhyngweithiol meddal sydd wedi’i gynllunio i gael ei gwtsho. Mae pwysau yn ei gymalau, sy’n rhoi’r teimlad o dderbyn cwtsh, ac mae’n cynnwys modiwl electroneg sy’n efelychu calon yn curo. Gellir hefyd ei raglennu’n hawdd i chwarae hoff gerddoriaeth person, straeon neu synau hamddenol.

Datblygwyd HUG™ gan dîm o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd dan arweiniad yr Athro Cathy Treadaway.  Caiff ei weithgynhyrchu gan HUG by LAUGH® gyda chefnogaeth Cymdeithas Alzheimer’s UK ac mae bellach ar gael yn fasnachol (cliciwch yma). Mae pob HUG™ sy’n cael ei werthu yn helpu i godi arian ar gyfer Cymdeithas Alzheimer’s UK.

Dyluniwyd y cynnyrch arobryn yn 2018 ar gyfer person sy’n byw gyda dementia datblygiedig.  Cafodd effaith mor rhyfeddol a chadarnhaol ar ei hiechyd a’i lles nes i Lywodraeth Cymru ariannu astudiaeth fwy o lawer i werthuso HUG™ gyda 40 o bobl mewn ysbyty GIG a darparwr cartrefi gofal yng Nghaerdydd 2018-2021.  Canfuwyd bod HUG™ yn lleddfu gorbryder ac yn rhoi cysur i bobl sy’n byw gyda dementia a chyflyrau meddygol a seicolegol eraill.

Gwyliwch y fideo i weld sut mae Pauline sy’n byw gyda dementia yn defnyddio ei HUG™.

Gallwch ddysgu mwy am yr ymchwil y tu ôl i HUG™ ar y wefan ymchwil LAUGH. Ceir tystebau defnyddwyr ar wefan HUG by LAUGH ac ar ffilm fer gan y BBC am bobl hŷn sy’n defnyddio HUG™.

Mae HUG™ hefyd wedi ymddangos ar deledu BBC1  ‘The One Show’ ac ar BBC Wales News sy’n cynnwys ffilm fer wedi ei gwneud gyda phreswylwyr a’u teuluoedd mewn cartref gofal yng Nghaerdydd.

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd