Neidio i’r cynnwys

Mae bywyd yn teimlo’n well gyda chwtsh gan HUG™

HUG

Mae rhoi cwtshys wir yn gwneud gwahaniaeth, maen nhw’n ein helpu i ymdopi’n well â bywyd, yn rhoi cysur i ni ac yn gwneud i ni deimlo’n llai pryderus.

Mae pandemig Covid-19 wedi tynnu sylw at faint y mae arnom angen cyswllt cymdeithasol a faint yr ydym yn colli gallu rhoi a derbyn cwtsh.

 

Beth yw HUG™?

Gwrthrych rhyngweithiol i’w gofleidio yw HUG™ sy’n cynnwys modiwl electronig sy’n efelychu calon yn curo ac sy’n gallu chwarae cerddoriaeth. Mae’n darparu rhywbeth ffisegol sy’n ymddangos fel pe bai’n llenwi angen dynol pwysig.

Mae ymchwilwyr LAUGH (Ludic Artefacts Using Gesture and Haptics) wedi datblygu’r cynnyrch arobryn i bobl sy’n byw gyda dementia dwys.

Dyluniodd yr Athro Cathy Treadaway a’i thîm o Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd yr HUG™ ar gyfer menyw oedd yn cael gofal diwedd oes mewn cartref gofal preswyl yng Nghymru.  Roedd wedi encilio, yn cwympo’n aml, ac roedd yn treulio’r rhan fwyaf o’i hamser yn y gwely.

HUG

Dywedodd ei gofalwyr wrth dîm LAUGH mai’r cyfan yr oedd arni ei eisiau mewn gwirionedd oedd cwtsh ac felly dyma oedd yr ysbrydoliaeth i’r dyluniad. Gwnaeth HUG™ wahaniaeth enfawr i’w lles ac arweiniodd at welliannau yn ei hiechyd corfforol.

Dechreuodd siarad unwaith eto, adenillodd ei hawydd i gymdeithasu, ni chafodd unrhyw gwympiadau pellach a bu fyw’n hapus am 9 mis arall ar ôl cael HUG™.

Mae ymchwil wedi dangos bod HUG™ yn gwella ansawdd bywyd pobl sy’n byw gyda dementia datblygedig.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu astudiaeth lawer mwy LAUGH EMPOWERED: cydweithrediad â’r GIG a Sunrise Senior Living Ltd.  Mae canfyddiadau o’r ymchwil ddiweddar hon, sy’n cynnwys 40 o gyfranogwyr mewn ysbytai a lleoliadau gofal preswyl, yn cefnogi’r arsylwadau o astudiaeth wreiddiol LAUGH.

Gwyliwch y ffilm fer am HUG™ ac ymchwil LAUGH ar wefan Newyddion y BBC.

Ym mis Medi 2020 enillodd HUG™ y Gwobrau Tech4Good ac, yn 2018 cyrhaeddodd HUG™ rownd derfynol Cynnyrch Dementia Eithriadol y flwyddyn yng ngwobrau UK Dementia Care.

Gallwch brynu neu noddi HUG™ i rywun sy’n byw gyda dementia drwy’r ymgyrch cyllido torfol.

Gallwch ddarllen mwy o wybodaeth am HUG™ ar  wefan HUG by LAUGH.

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd