Neidio i’r cynnwys
Grŵp Cymorth i Ofalwyr (Rhithwir)
Mar 29

Grŵp Cymorth i Ofalwyr (Rhithwir)

Grŵp Cymorth i Ofalwyr (Rhithwir)
Ail ddydd Mawrth y mis
3:45pm - 5:00pm
Cymdeithas Alzheimer’s
Join now Email us for the link Ymunwch nawr Anfonwch e-bost atom i gael y ddolen
Mae ein grŵp cymorth misol ar gyfer unrhyw berson sy’n gofalu am rywun â dementia ar hyn o bryd, naill ai yn eu cartref eu hunain  neu mewn cartref preswyl. Mae’n rhoi cyfle i chi gysylltu â gofalwyr eraill sydd yn yr un sefyllfa â chi, rhannu profiadau a derbyn cymorth, gwybodaeth a chyngor ar wasanaethau lleol a allai fod o gymorth.

 


Share this:
Rhannwch:

© Caerdydd sy’n Deall Dementia - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd